Een gezonde en rustige ademhaling met psychosomatische fysiotherapie

Ademhalen is natuurlijk van levensbelang. Immers, er moet zuurstof het lichaam binnenkomen en onder andere koolstofdioxide het lichaam uitkomen. Dit gebeurt alleen door voldoende in en uit te ademen. Hoewel er zolang er wordt ademgehaald geen sprake zal zijn van verstikking, kan het wel zijn dat verkeerd ademhalen verschillende vervelende klachten kan geven. Gelukkig kunt u samen met een psychosomatisch fysiotherapeut met deze klachten aan de slag!

Belang van gezond ademhalen

Er zijn vele redenen waarom het belangrijk is om gezond en rustig adem te halen. Een van deze redenen is dat het lichaam endorfines afgeeft, wanneer er goed en diep wordt ademgehaald. Endorfine is een van de hormonen, die ons een gelukkig gevoel geeft, waardoor gezond ademhalen ons dus direct gelukkiger maakt. Daarbij wordt er door gezond adem te halen beter gifstoffen uit het lichaam verwijderd en komt er meer zuurstof in het bloed. Dit laatste zorgt ervoor dat u zich energieker zult voelen.

Een andere reden is dat verkeerd ademhalen verschillende lichamelijke klachten kan geven. Voorbeelden van deze klachten zijn pijn in de nek of schouder, pijn aan de middenrif of pijn aan de borstkas. Deze pijnen ontstaan door een overbelasting van de ademhalingsspieren. Ook kan het verschillende andere lichamelijke problemen geven zoals trillen, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid of een gevoel van ademnood.

Wat is gezond en rustig ademhalen?

Bij een rustige, normale ademhaling wordt er ongeveer 12-15 keer per minuut in- en uitgeademd. Daarbij is er sprake van een ademhaling waarbij er gemiddeld 400-500 ml lucht uw longen in wordt gezogen. Bent u zich aan het inspannen, dan gaat de ademhalingsfrequentie en het volume uiteraard omhoog. Maar ook wanneer u hard aan het nadenken of aan het piekeren bent, kan uw ademhalingsfrequentie omhoog gaan.

Een belangrijke onderscheiding is het ademhalen via de borst of via de buik, respectievelijk ook wel een hoge of een lage ademhaling genoemd. Een buikademhaling is een idealere ademhaling, dan de borst ademhaling, aangezien er bij deze vorm van ademhaling automatisch dieper en rustiger moet worden in- en uitgeademd. Bij een buikademhaling zet de buik uit bij de inademing en wordt weer smaller bij de uitademing. Ook is er geen sprake van bewegingen van de schouder.

Ademhalen gaat over het algemeen automatisch en dat is erg prettig. Het zou immers vermoeiend zijn wanneer er continu over de ademhaling moest worden nagedacht. Doordat het ademhalen automatisch gaat, is het niet makkelijk om een verkeerd aangeleerd ademhalingspatroon te veranderen, maar het is zeker niet onmogelijk. Samen met een psychosomatisch fysiotherapeut kunt u hieraan gaan werken.

Wat is psychosomatische fysiotherapie

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische fysiotherapie is een vorm van fysiotherapie die zich bezighoudt met het lichaam en met de geest. Er wordt gewerkt vanuit de opvatting dat lichaam en geest samenwerken. Hierbij kan de een niet los gezien worden van de ander.

Doordat het lichaam en de geest zo nauw verbonden zijn, hebben beide ook een grote invloed op elkaar. In een ideale situatie is deze invloed positief, maar de relatie tussen lichaam en geest kan ook verstoord zijn. Zo kan het lichaam uw geest negatief beïnvloeden en andersom. Ook is het mogelijk dat ze in een vicieuze cirkel elkaar negatief beïnvloeden.

Een voorbeeld vanuit het ademhalen; stress kan ervoor zorgen dat u verkeerd ademhaalt, maar een verkeerde ademhaling kan u ook een gevoel van stress geven. Uiteraard is het dus ook mogelijk dat er door de eerder benoemde vicieuze cirkel een steeds groter wordend gevoel van stress en van verkeerd ademhalen ontstaat.

Wat is psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie bij FysioFlevoland

Kortom, verkeerd ademhalen kan verschillende lichamelijke en mentale klachten veroorzaken. Door hiermee aan de slag te gaan, kunt u van deze klachten afkomen. Maak daarvoor vooral een afspraak om bij ons langs te komen. U komt dan in behandeling van een van onze fysiotherapeuten. Samen kunt u werken aan uw ademhaling en mogelijke mentale klachten, waardoor u weer kunt genieten van een gezonde en rustige ademhaling!

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op en stel al uw vragen geheel vrijblijvend aan een van onze specialisten