Privacy regelement

Privacy regelement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een administratie bij van uw medische- en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot deze gegevens en het inzagerecht.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom zijn naast de bovengenoemde Wet op de Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Wanneer u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen de gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de behandeling beëindigd is, worden uw gegevens 10 jaar op zodanige wijze gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze in kan zien.
  • Mocht u van mening zijn dat de praktijk niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat, dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op en stel al uw vragen geheel vrijblijvend aan een van onze specialisten